Công ty đã trở thành nhà cung ứng chính, có uy tín về các thiết bị đồ chơi, thiết bị trong lớp và một số thiết bị nhập khẩu cho Ngành Giáo dục và Đào tạo, Công ty Sách – Thiết bị Trường học, Khối Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em, Quỹ Bảo trợ Trẻ em và các tổ chức hoạt động vì trẻ em trong cả nước. Đặc biệt đã hợp tác và thực hiện rất tốt các gói thầu và hợp đồng trang bị các thiết bị đồ chơi ngoài trời, giá góc và đồ dùng trong lớp với các Sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh thành như: Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Hà Nội, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hoà Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Lai Châu, Quảng Ngãi và các Uỷ Ban Dân số Gia đình và Trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam…

Thiết Bị Phòng Học – Dự Án Tại Trường Mầm Non

Thiết Bị Phòng Học – Dự Án Tại Trường Mầm Non

Từ khóa: Thiết Bị Phòng Học